بازارگردانی نماد‌ها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد

به گزارش خبر روز، علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: ‏برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه بازارگردانی اکثر نماد‌ها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد.
او ادامه داد: در گام بعدی باید کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل Market Impact بازیگران بزرگ بازار در دستور کار قرار گیرد تا خود وظیفه بازاریابی دارائی‌های مالی‌شان را بر عهده بگیرند.

آخرین اخبار بورس را در صفحه بورس خبر روز بخوانید.
 
 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خبر روز