سخنرانی رئیسی در حرم امام رضا(ع)| رئیسی: واکسیناسیون عمومی برنامه فوری دولت من خواهد بود

سخنرانی رئیسی در حرم امام رضا(ع)| رئیسی: واکسیناسیون عمومی برنامه فوری دولت من خواهد بود

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.